Dokuz Eylül Üniversitesi
Site İçi Arama
  E-Bülten Listesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İKTİSAT BÖLÜMÜ Bu site iktisat bölümü tarafından akademik etkinlikleri tanıtmak ve yayınlamak için tasarlanmıştır.
Üye Girişi
E-Posta
Parola
Kayıt olmak istiyorum.
Parolamı unuttum!
Sadece öğretim elemanları içindir!
Site Menüsü
Mezunlarımız Nerede?
Bilgilerinizi bırakın
Kayıtlı bilgileri inceleyin

D U Y U R U ...! 

TEK

Türkiye Ekonomi Kurumu ve Vakfı,

Türkiye’deki üniversitelerin
İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin İktisat Bölümlerinde öğrenim görmekte olan başarılı öğrencilerden maddi sıkıntı içinde bulunanlara, sayısı ve tutarı her yıl Kurum ve Vakfın mali olanaklarına göre belirlenmek üzere, ekte belirtilen maddeler çerçevesinde burs vermektedir.

Burs için sadece 2.sınıf öğrencileri  başvurabilirler.

 

Yukarıdaki koşulları sağlayan öğrencilerin; not durum belgesi (transkript), aile gelir durumunu gösterir belge (anne ve baba maaş belgeleri, kiracı ise kira kontratı), kardeş sayısı ve eğitim bilgileri yanında iletişim bilgilerinin (cep telefonu ve eposta adresi) yer aldığı bir dilekçe ile 10 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar İktisat Bölüm Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir. TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU VE VAKFI ÖĞRENCİ BURSLARI
 

Türkiye Ekonomi Kurumu ve Vakfı, Türkiye’deki üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin İktisat Bölümlerinde öğrenim görmekte olan başarılı öğrencilerden maddi sıkıntı içinde bulunanlara, sayısı ve tutarı her yıl Kurum ve Vakfın mali olanaklarına göre belirlenmek üzere, aşağıdaki altı madde çerçevesinde burs vermektedir.


Madde 1
Burslara başvurabilmek için, adayın:
a. Fakülteye kaydolduğu yıl, 1. sınıfın bütün derslerinden bütünlemeye kalmadan geçmiş olması,
b. Ekonomi grubu derslerinin ve genel not ortalamasının en az 80 olması,
c. Bütün derslerinden bütünlemeye kalmadan geçmiş olması,
d. Disiplin cezası almamış olması,
d. Üniversite “harç kredisi” dışında herhangi bir resmi ya da özel kurumdan burs alıyor olmaması,
e. Bu koşulların belgelenmiş olması,

gereklidir.Madde 2
a. Bursiyerler, ilgili fakültelerin İktisat Bölüm Başkanlıklarınca gösterilecek 2. sınıf öğrencisi 2’şer aday arasından, Vakıf Yönetim Kurulunca seçilir.
b. Bursların ilgili fakülteler arasında dengeli dağılımına özen gösterilir.
c. Bursların sayısı ve tutarı her yıl için Vakıf Yönetim Kurulu’nun Haziran ayında yapacağı bir toplantıda belirlenir.

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında verilecek ek burs sayısı 20, aylık burs tutarı 360 TL’dir.


Madde 3
Burs işleri, Vakıf Yönetim Kurulunca görevlendirilecek üç Yönetim Kurulu üyesinden oluşan bir burs komitesi tarafından yürütülür.


Madde 4
Burslar, Eylül-Mayıs döneminde 9 ay süresince aylık olarak ödenir.


Madde 5
a. Burslar, ilke olarak, bursiyer öğrencinin lisans öğrenimi sonuna kadar sürer. Bu süre içinde 1. Madde koşullarından herhangi birini sağlamayanların bursları kesilir.
b. İstisnai durumlarda, lisans-sonrası öğrenim için de burs vermeye devam edilebilir.Madde 6
İlgili fakültelerin İktisat Bölüm Başkanlıkları, burs almakta olanların burs koşullarını sağladığını ve yeni bursiyer adaylarını, Ekim ayının 3. haftası başına kadar Türkiye Ekonomi Kurumu ve Vakfı Başkanlığı’na yazılı olarak bildirirler. 


"Prof.Dr. Mehmet Sadık ACAR Bilimsel Araştırma ve Lisansüstü Tez Yarışması-2016" Ödül Töreni ve Anma Toplantısı

2016 Prof. Dr. Mehmet Sadık ACAR
 8. Bilimsel Araştırmalar Yarışması için:


* Doktora tezi alanında,  
Gonca AKGÜN GÜNGÖR "Kaleydoskopik Karşılaştırmalı Üstünlükler Hipotezi Çerçevesinde Uluslararası Ticaret, İstihdam ve Gelir Dağılımı İlişkisinin Analizi" başlıklı tezi ile ödül almaya layık görülmüştür.

* Yüksek Lisans tezi alanında başvuru olmamıştır.

Lisans-Makale yarışması
değerlendirme süreci tamamlanmış olup, sonuç aşağıdaki gibidir. Destek veren tüm öğrencilerimize katkılarından dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz...

Mustafa GÜDER "Türkiye'deki Dış Göç Olgusuna Sosyoekonomik Bir Yaklaşım ve Avrupa Birliği ile Geri Kabul Anlaşması'nın Olası Etkileri" (BİRİNCİ)

Selma Aybüke ŞANLIÖZ
"Dış Göç Olgusunun Düzensiz Göç Gerçeği: Karşılaşılan Etkilere Ekonomik ve Sosyolojik Çözüm Önerileri" (İKİNCİ)


Dicle BOZ
"Türkiye Ekonomisi, Dış Göçler ve Etkileri" (ÜÇÜNCÜ)

Doktora Tez ve Lisans-Bilimsel Araştırma yarışması kazananları başta olmak üzere, tüm öğrencilerimizi ve konu ile ilgilenenleri 27 Mayıs 2016 Cuma günü saat 14.00'te Mavi Salon'a bekliyoruz...

Anma programı aşağıda yer almaktadır...
Afişi büyütmek için üzerine tıklayınız...Finansal  İktisat Sempozyumu 2016


Afiş için


Sevgili Öğrenciler,

İktisat Bölümü olarak düzenlediğimiz  “FİNANSAL İKTİSAT 2016” sempozyumuna siz değerli öğrencimizi davet ediyoruz.
Bu sempozyum kapsamında ekteki programda yer alan konuların yanı sıra;

1)Sempozyuma katılan İktisat Bölümü 3. ve 4. Sınıf öğrencilerimiz arasından çekiliş ile belirleyeceğimiz 10 öğrencimize SPK, BİST ve TSPB’de ücretsiz eğitim  (staj) imkanı sağlanacaktır  (Çekilişler, 10 Mayıs program bitiminde 5 öğrenci ve 11 Mayıs program bitiminde 5 öğrenci şeklinde olacaktır)

2)Sempozyuma düzenli katılan ve kayıt yaptıran İktisat Bölümü 3. ve 4. Sınıf öğrencilerimizin tamamına “KATILIM SERTİFİKASI” verilecektir.

3)Sempozyum’a sponsor olan dershane tarafından sempozyuma katılan İktisat Bölümü 3. ve 4. Sınıf öğrencilerimiz arasından çekiliş ile belirlenecek öğrencilerimize KPSS indirimi yapılacaktır (Çekiliş, 9 Mayıs program bitiminde olacaktır).

Katılımınız ile daha da değerlenecek olan sempozyumun yararlı ve verimli geçmesi dileği ile…

Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. İsmail MAZGİT  (İktisat Bölüm Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Üzeyir AYDIN


Seminer Duyuruları
Aktif duyuru yok.
Öğrenci Duyuruları
*** Türkiye Ekonomi Kurumu ve Vakfı 2016-2017 Öğretim Yılı Burs Duyurusu
Tümünü göster!
Toplantı & Konferans
*** Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ve "Derin Entegrasyon"
*** III. İktisat Çalıştayı
*** "Herkes İçin Ekonomi" Toplantıları
*** "Prof.Dr. Mehmet Sadık ACAR Bilimsel Araştırma ve Lisansüstü Tez Yarışması" Ödül Töreni ve Anma Toplantıları
*** İktisat Eğitimi Konferansları
Tümünü göster!