Dokuz Eylül Üniversitesi
Site İçi Arama
  E-Bülten Listesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İKTİSAT BÖLÜMÜ Bu site iktisat bölümü tarafından akademik etkinlikleri tanıtmak ve yayınlamak için tasarlanmıştır.
Üye Girişi
E-Posta
Parola
Kayıt olmak istiyorum.
Parolamı unuttum!
Sadece öğretim elemanları içindir!
Site Menüsü
Mezunlarımız Nerede?
Bilgilerinizi bırakın
Kayıtlı bilgileri inceleyinD U Y U R U ...! 

TEK

Türkiye Ekonomi Kurumu ve Vakfı,

Türkiye’deki üniversitelerin
İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin İktisat Bölümlerinde öğrenim görmekte olan başarılı öğrencilerden maddi sıkıntı içinde bulunanlara, sayısı ve tutarı her yıl Kurum ve Vakfın mali olanaklarına göre belirlenmek üzere, ekte belirtilen maddeler çerçevesinde burs vermektedir.

Burs için sadece 2.sınıf öğrencileri  başvurabilirler.

 

Yukarıdaki koşulları sağlayan öğrencilerin; not durum belgesi (transkript), herhangi bir yerden burs almadığına dair belge, aile gelir durumunu gösterir belge (anne ve baba maaş belgeleri, kiracı ise kira kontratı), kardeş sayısı ve eğitim bilgileri yanında iletişim bilgilerinin (cep telefonu ve eposta adresi) yer aldığı bir dilekçe ile 10 Ekim 2017 Salı günü saat 17.00'ye kadar İktisat Bölüm Başkanlığı'na iletmeleri gerekmektedir. TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU VE VAKFI ÖĞRENCİ BURSLARI
 

Türkiye Ekonomi Kurumu ve Vakfı, Türkiye’deki üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin İktisat Bölümlerinde öğrenim görmekte olan başarılı öğrencilerden maddi sıkıntı içinde bulunanlara, sayısı ve tutarı her yıl Kurum ve Vakfın mali olanaklarına göre belirlenmek üzere, aşağıdaki altı madde çerçevesinde burs vermektedir.


Madde 1
Burslara başvurabilmek için, adayın:
a. Birinci yıldan başlayarak her sınıfın her döneminde bütün derslerinden bütünlemeye kalmadan geçmiş olması,
b. Ekonomi grubu derslerinin ve genel not ortalamasının en az 80 olması,
c. Bütün derslerinden bütünlemeye kalmadan geçmiş olması,
d. Disiplin cezası almamış olması,
d. Üniversite “harç kredisi” dışında herhangi bir resmi ya da özel kurumdan burs alıyor olmaması,
e. Bu koşulların belgelenmiş olması,

gereklidir.Madde 2
a. Bursiyerler, ilgili fakültelerin İktisat Bölüm Başkanlıklarınca gösterilecek 2. sınıf öğrencisi 2’şer aday arasından, Vakıf Yönetim Kurulunca seçilir.
b. Bursların ilgili fakülteler arasında dengeli dağılımına özen gösterilir.
c. Bursların sayısı ve tutarı her yıl için Vakıf Yönetim Kurulu’nun Haziran ayında yapacağı bir toplantıda belirlenir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında verilecek ek burs sayısı 20, aylık burs tutarı 400 TL’dir.


Madde 3
Burs işleri, Vakıf Yönetim Kurulunca görevlendirilecek üç Yönetim Kurulu üyesinden oluşan bir burs komitesi tarafından yürütülür.


Madde 4
Burslar, Eylül-Mayıs döneminde 9 ay süresince aylık olarak ödenir.


Madde 5
a. Burslar, ilke olarak, bursiyer öğrencinin lisans öğrenimi sonuna kadar sürer. Bu süre içinde 1. Madde koşullarından herhangi birini sağlamayanların bursları kesilir.
b. İstisnai durumlarda, lisans-sonrası öğrenim için de burs vermeye devam edilebilir.Madde 6
İlgili fakültelerin İktisat Bölüm Başkanlıkları, burs almakta olanların burs koşullarını sağladığını ve yeni bursiyer adaylarını, Ekim ayının 3. haftası başına kadar Türkiye Ekonomi Kurumu ve Vakfı Başkanlığı’na yazılı olarak bildirirler.
"Prof.Dr. Mehmet Sadık ACAR Bilimsel Araştırma ve Lisansüstü Tez Yarışması-2017" Ödül Töreni ve Anma Toplantısı

2017 Prof. Dr. Mehmet Sadık ACAR
 9. Bilimsel Araştırmalar Yarışması için:


* Doktora tezi alanında,  
Mehmet Sedat UĞUR "Yoksulluğun Dinamiklerinin Çok Boyutlu Olarak İncelenmesi" başlıklı tezi ile ödül almaya layık görülmüştür.

* Yüksek Lisans tezi alanında bir başvuru olduğundan değerlendirme yapılmamıştır.

Lisans-Makale yarışması
değerlendirme süreci tamamlanmış olup, sonuç aşağıdaki gibidir. Destek veren tüm öğrencilerimize katkılarından dolayı teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz...

Mehmet Fatih YALÇIN "Küresel Rekabette Türkiye Açısından Dönüm Noktası: Sanayi 4.0" (BİRİNCİ)

Sıla GENÇ 
"Sanayi 4.0 Yolunda Türkiye" (İKİNCİ)


Kazım Can KOCA 
"Sanayi 4.0: Türkiye Açısından Fırsatlar ve Tehditler" (ÜÇÜNCÜ)
Halit AYDEMİR "Sanayi 4.0 ve Türkiye Ekonomisi Açısından Etkileri" (ÜÇÜNCÜ)

Doktora Tez ve Lisans-Bilimsel Araştırma yarışması kazananları başta olmak üzere, tüm öğrencilerimizi ve konu ile ilgilenenleri 26 Mayıs 2017 Cuma günü saat 14.00'te Mavi Salon'a bekliyoruz...

Anma programı aşağıda yer almaktadır...
Afişi büyütmek için üzerine tıklayınız... 


 

FİNANSAL İKTİSAT SEMPOZYUMU 2017


İki günlük program için...

İKTİSAT BÖLÜMÜ
Dünü ve Bugünü Bir Arada...

Emekli Öğretim Üyelerimiz
Prof.Dr. Alp Timur, Prof.Dr. Temel Ergun, Prof.Dr. Muzaffer Demirci, Prof.Dr. Mustafa Özateşler
 Prof.Dr. Koray Başol, Prof.Dr. Özcan Güven, Prof.Dr. Hüsnü Erkan
Bu güzel topluluğu bir araya getiren
İktisat Bölüm Başkanı Prof.Dr. Yaşar Uysal'a teşekkürler... 
Prof.Dr. Mehmet Sadık ACAR'ı Anma ve Ödül Töreninde (2016)  Prof.Dr. Halil ÇİVİ tarafından yapılan 
"Dış Göç Olgusu ve Türkiye" başlıklı sunum metni için...
Prof.Dr. Mehmet Sadık ACAR
Bilimsel Araştırma ve Lisansüstü Tez Yarışması-2017 Yarışmanın amacı; üniversitemiz ve diğer üniversitelerin İktisat Bölümlerinde (YÖK kapsamında) yürütülen yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını tanıyıp, tanıtmak; genç araştırmacıları bilimsel çalışmaları için ödüllendirmek; Fakültemizin İktisat Bölümünde lisans düzeyinde okuyan öğrencilerimizi ödüllendirerek bilimsel araştırma yapmaya teşvik etmek ve lisansüstü öğrenim için teşvik etmektir.

DEÜ İİBF İktisat Bölümü Lisans Öğrencilerimiz,
Makalelerini 17 Mayıs 2017 tarihinde İktisat Bölümü asistanımız
Araş.Gör. Mustafa BİLİK'e (Oda No: 406) teslim edebilirler.


Afişi büyütmek için üzerine tıklayınız...


Yarışma Yönergesi için


 

Seminer Duyuruları
Aktif duyuru yok.
Öğrenci Duyuruları
*** Türkiye Ekonomi Kurumu ve Vakfı 2017-2018 Öğretim Yılı Burs Duyurusu
İktisat Bölümü Tanışma Toplantıları
Tümünü göster!
Toplantı & Konferans
*** Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) ve "Derin Entegrasyon"
*** III. İktisat Çalıştayı
*** "Herkes İçin Ekonomi" Toplantıları
*** "Prof.Dr. Mehmet Sadık ACAR Bilimsel Araştırma ve Lisansüstü Tez Yarışması" Ödül Töreni ve Anma Toplantıları
*** İktisat Eğitimi Konferansları
Tümünü göster!